Het blazerskoor


Adventsbazaar 2011

Het blazerskoor bestaat uit een groep enthousiaste koperblazers.

De belangrijkste taak is het spelen van kerkmuziek, waarmee we met regelmaat diverse kerkdiensten een feestelijk tintje geven. Denk hierbij naast de normale diensten ook vooral aan de Christelijke feestdagen.

Zeker ook van belang is het uitblazen om 18.00 uur voor de kerk aan het Zusterplein na het overlijden van een lid van de broedergemeente en enkele dagen later het met koraalmuziek begeleiden van de begrafenisstoet naar de Godsakker.

Natuurlijk is er ook plaats voor muziek met een luchtiger karakter, maar dat uiteraard voor andere gelegenheden, zoals het Zendingsfeest, het Kinderfeest, de Adventsfamilie-avond, huwelijksjubilea en verjaardagen (waarvoor bepaalde regels qua leeftijd en dergelijke gelden).

Op enkele feestdagen vindt het z.g. “Aufblasen” plaats. We blazen dan om acht uur ‘s morgens op de pleinen passende koraalmuziek, waarna we samen van het door één of meerdere blazers verzorgde “blazersontbijt” genieten.Eén van de hoogtepunten is het zogenaamde Bläsertreffen, dat eens in de twee jaar met Pinksteren gehouden wordt. Vaak is dat in Duitsland, maar ook Denemarken en Nederland (2005 - zie logo links) zijn aan de beurt geweest. Een hele organisatie voor ruim 250 blazers!

Voor dit alles is natuurlijk enige oefening gewenst! Onder leiding van Hans van der Velden repeteren wij dan ook iedere donderdagavond van 20:00 uur tot 21:30 uur in de kerk.

Heeft het bovenstaande je interesse gewekt, kom dan eens langs op een repetitie! Natuurlijk kun je ook contact opnemen via e-mail of telefoon.


De historie van de Blazersensembles


Blazers uit Bethlehem (Pennsylvania), 1867
Moravian Archives, Bethlehem, Pa.

In het jaar 1731 werd in Herrnhut een blazers ensemble opgericht met het doel de kerkelijke gezangen te begeleiden. Het instrumentarium bestond toen uitsluitend uit trombones, in het Duits Posaunen, hetgeen letterlijk vertaald Bazuinen is. Ook was het in die tijd nog niet algemeen gebruikelijk bijvoorbeeld trompetten en trombones in één ensemble samen te laten spelen. Het trombone ensemble was ook verder heel praktisch want het is mobiel en kan zowel binnen als buiten zijn dienst doen.

Het trombone ensemble verbreidde zich al snel ook in andere Broedergemeenten en zo kwam het in 1746 ook in Zeist. De meeste ensembles ontstonden in de 18e eeuw. Dat waren met zekerheid trombone ensembles bestaande uit discant of sopraan trombone; alt trombone; tenor trombone en natuurlijk de bas trombone.

In de 19e en 20e eeuw ontstonden er ook nog koperblazers ensembles, maar deze waren al van gemengd instrumentarium. Inmiddels waren er mechanieken voor trompetten en hoorns uitgevonden en kon men op deze instrumenten ook melodieën blazen.